Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej do wyrobu tłumików

Celem projektu jest uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej do wyrobu tłumików, zautomatyzowanej i zintegrowanej w oparciu o sterowniki PLC.

W wyniku realizacji projektu zasadniczo zmieni się dotychczasowy proces produkcji tłumików, a także udostępniony zostanie nowy, innowacyjny produkt – tłumik z regulacją głośności.

Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie przez realizację inwestycji związanej z zakupem:

– prasy hydraulicznej;

– walcarki hydraulicznej;

– automatu do spawania wzdłużnego;

– gilotyny hydraulicznej;

– specjalistycznego systemu: sterownika PLC zarządzającego wszystkimi sterownikami PLC maszyn, dedykowanego systemu serwerowego dla linii technologicznej, interfejsu użytkownika, systemu rejestrowania czasu pracy pracowników.

Zakupione urządzenia umożliwią dywersyfikację oferty, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 2 545 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 145 475,00 PLN

DZIAŁ HANDLOWY:

Wojciech

tel. +48 693 329 799

biuro@buzzer.pl

DZIAŁ PRODUKCJI:

Łukasz

tel. +48 693 329 799
tel. +48 669 144 555

produkcja@buzzer.pl

DZIAŁ EXPORTU PRODUKTÓW:

Łukasz

tel. +48 693 329 799
tel. +48 669 982 100

export@buzzer.pl